Algemene Voorwaarden

Huisdierverhalen
Strabeek 48
6301HS Valkenburg
06 50 84 55 45
info@huisdierverhalen.nl
www.huisdierverhalen.nl
KvK nummer: 67447627

 

Begripsbepalingen
Huisdierverhalen: Merel van der Mullen eigenaar van Huisdierverhalen en Misha Geelen, gevestigd in Valkenburg aan de Geul.

Klant: de eigenaar van het huisdier.

Afspraken, consulten: Hieronder vallen alle diensten (gedragstherapie, trimsalon, groep/duo/privé lessen) die door Huisdierverhalen aan de klant gefaciliteerd worden.

Lessen: groep/duo/privé lessen die door Huisdierverhalen aan de klant gegeven worden.

Trimsalon, trimmen: alle activiteiten en handelingen die plaatsvinden in de trimsalon: wassen, drogen, kammen, knippen, scheren, oog/oor/mondverzorging.

 

Algemeen
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op gesloten en nog af te sluiten afspraken de tussen Huisdierverhalen en de klant.

1.1. Huisdierverhalen zal op de beste manier mogelijk door de opgedane kennis van een universitaire opleiding en door het bijwonen van bijscholingen/seminars/webinars het vak zo goed mogelijk uitvoeren uitgaande van het welzijn van het dier.

1.2. Alle informatie van Huisdierverhalen dan wel de klant hoort vertrouwelijk te worden behandeld. Verkregen informatie via afspraken, consulten, verslagen of mondelinge gesprekken mogen alleen verspreid worden (openbaar worden gemaakt) aan derden nadat Huisdierverhalen hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Adviezen, afspraken
2.1. Huisdierverhalen zal door middel van het intakeformulier het gedragsprobleem of de vraag in kaart brengen en de klant voorzien van adequate adviezen welke gebaseerd zijn op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en levensverrijkend zijn voor de dieren.

2.2. Huisdierverhalen is niet aansprakelijk voor adviezen, lessen en behandelingen en de eventuele gevolgen van deze adviezen, lessen en behandelingen, overeenkomstig met het Burgerlijk Wetboek. Bij sprake van ongevallen op het terrein (binnen en buiten) van Huisdierverhalen vallen de oorzaak/gevolgen onder de aansprakelijkheid van de klant.

Klanten dienen een lopende aansprakelijkheidsverzekering te hebben in geval dat het dier schade zou aanrichten aan het mensen en/of dieren en/of spullen van andere klanten, mensen of Huisdierverhalen.

2.3. Huisdierverhalen zal de klant een beoordeling en vooruitzicht geven over het probleemgedrag waarvoor zij is ingeschakeld. De gegeven adviezen dan wel behandelingsplannen geven geen garantie op een verandering dan wel verbetering van het aangegeven gedragsprobleem.

2.4. Wanneer de klant niet mee werkt aan het behandelingsplan c.q. het niet opvolgen van de adviezen welke door Huisdierverhalen is geadviseerd, dan kan Huisdierverhalen besluiten de klant te weigeren voor toekomstige afspraken. Er is geen recht op restitutie.

2.5. Huisdierverhalen kan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies/schade of diefstal van eigendommen of letsel welke opgelopen kan worden tijdens een consult of lessen van Huisdierverhalen aan het huis of in de omgeving.

2.6 Gemaakte kosten door de eigenaar bij de dierenarts, dierenwinkel of andere (ervarings-) deskundigen kunnen niet worden gerestitueerd bij Huisdierverhalen.

2.7 Huisdierverhalen doet haar uiterste best om dieren in de trimsalon een dierenwelzijnsbevorderende ervaring te geven.

2.7 Nieuwe trimsalon klanten ontvangen een aanmeldformulier welke volledig ingevuld dient te worden en te worden teruggestuurd vóór aanvang van het consult. Er wordt te allen tijde gestart met een kennismakingsafspraak waarna vervolg afspraken kunnen worden ingepland i.o.m. de klant en Huisdierverhalen.

2.7.1 Knopen, klitten of vervilting in de vacht wordt uit de vacht geknipt of geschoren.

2.7.2Vachtverwaarlozing wordt niet uitgeborsteld omdat dit ethisch onverantwoord is.

2.7.3 Indien een dier zich niet laat trimmen of parasieten heeft wordt de klant hierover geïnformeerd, de kosten voor de totale ingeplande tijd voor het dier van de klant wordt in rekening gebracht.

2.8 Huisdierverhalen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, diefstal of letsel aan/van het dier van de klant.

2.9 Indien een dier van een klant schade of letsel aanricht aan Huisdierverhalen (personen dan wel spullen) dient de klant de reparatie of vervangingskosten te vergoeden.

 

Betalingen en afspraken annuleren
3.1. Eenmaal een afspraak via email bevestigd is door Huisdierverhalen is annuleren niet meer mogelijk. De klant staat vrij contact op te nemen met Huisdierverhalen om te vragen een afspraak te verplaatsen. Indien het verplaatsen niet mogelijk is en de klant de afspraak annuleert is er geen recht op restitutie van de geannuleerde afspraak. De factuur, verstuurd via email door Huisdierverhalen, dient door de klant voldaan te worden.

3.2 Als Huisdierverhalen de afspraak afzegt door ziekte dan wel overmacht dan zal Huisdierverhalen de afspraak zo snel mogelijk opnieuw inplannen in overleg met de klant. De opnieuw in te plannen afspraken kunnen afwijken van de reguliere openingstijden.

3.3 Indien de klant kiest voor een pakket of een losse vervolg afspraak inplant en deze bevestigd is via email door Huisdierverhalen maar de klant deze afspra(a)k/en vroegtijdig wil annuleren is er geen recht op restitutie.

3.4 Klanten die zich aanmelden voor lessen krijgen na het invullen van het aanmeldformulier de factuur. Deze dient voldaan te zijn alvorens het starten van de lessen. Indien het bedrag niet voldaan is mag Huisdierverhalen de klant weigeren voor de les. Er is geen recht op restitutie.

3.5 Klanten die zich hebben aangemeld voor lessen en de factuur hebben voldaan kunnen de lessen niet meer annuleren. Er is geen recht op restitutie.