fbpx
Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen 
Huisdierverhalen: Merel van der Mullen (hierna: Huisdierverhalen), eigenaar van Huisdierverhalen, gevestigd in Valkenburg aan de Geul. KvK nummer: 67447627.

 

Klant: de eigenaar van het huisdier.

 

Afspraken: Hieronder vallen alle diensten (gedragstherapie, trimsalon, groepslessen/cursussen, privé lessen/curssen) die door Huisdierverhalen aan de klant gefaciliteerd worden.

 

Algemeen
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op gesloten en nog af te sluiten afspraken de tussen Huisdierverhalen en de klant.

 

1.1. Huisdierverhalen zal op de beste manier mogelijk door de opgedane kennis van een universitaire opleiding en door het bijwonen van bijscholingen/seminars/webinars het vak zo goed mogelijk uitvoeren uitgaande van het welzijn van het dier.

 

1.2. De klant ontvangt een verslag en behandelplan van Huisdierverhalen nadat er een startconsult heeft plaatsgevonden en er gekozen is voor een gedragstherapie pakket.

 

1.3. Alle informatie van Huisdierverhalen dan wel de klant hoort vertrouwelijk te worden behandeld. Verkregen informatie via afspraken, behandelplannen, verslagen of mondelinge gesprekken mogen alleen verspreid worden (openbaar worden gemaakt) aan derden nadat Huisdierverhalen hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Adviezen, afspraken
2.1. Huisdierverhalen zal door middel van een intake het probleem of de vraag in kaart brengen en op een professionele, uitgebreide manier de kennis te delen met de klant. In de intake wordt gevraagd de algemene voorwaarden zoals hier beschreven te accepteren.

 

2.2. Huisdierverhalen is niet aansprakelijk voor de mondelinge dan wel schriftelijk gegeven adviezen, informatie op de website of behandelingen. Eventuele gevolgen van de adviezen en/of behandelingen overeenkomstig met het Burgerlijk Wetboek vallen onder de aansprakelijkheid van de klant niet die van Huisdierverhalen.

 

2.3. Huisdierverhalen kan de klant een beoordeling en vooruitzicht geven over het probleemgedrag. De gegeven adviezen dan wel behandelingsplannen kunnen echter geen garantie geven op een verandering dan wel verbetering van het aangegeven gedragsprobleem.

 

2.4. Wanneer de klant niet mee werkt aan het behandelingsplan c.q. het niet opvolgen van de adviezen welke door Huisdierverhalen is opgesteld, dan kan Huisdierverhalen besluiten de klant te weigeren. Er is geen recht op restitutie.

2.5. De afspraken vallen onder het risico van de klant. Huisdierverhalen kan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies of schade, diefstal van eigendommen of letsel die opgelopen kan worden tijdens een bezoek van Huisdierverhalen aan het huis of in de omgeving.

 

2.6 Gemaakte kosten door de eigenaar bij de dierenarts, dierenwinkel of andere (ervarings-) deskundigen kunnen niet worden gerestitueerd bij Huisdierverhalen.

 

Betalingen en afspraken annuleren
3.1. Eenmaal een afspraak via email bevestigd is door Huisdierverhalen is annuleren niet meer mogelijk om welke reden dan ook. De klant staat vrij contact op te nemen met Huisdierverhalen om te vragen een afspraak te verplaatsen. Indien het verplaatsen niet mogelijk is en de klant de afspraak annuleert is er geen recht op restitutie van de geannuleerde afspraak.

 

3.2 Als Huisdierverhalen de afspraak met de klant afzegt door ziekte dan wel overmacht dan zal Huisdierverhalen de afspraak zo snel mogelijk opnieuw inplannen in overleg met de klant. De opnieuw in te plannen afspraken kunnen afwijken van de reguliere openingstijden.

 

3.3 Indien de klant kiest voor een pakket of losse vervolg afspraken maar de overige afspraken vroegtijdig de wil annuleren om welke reden dan ook is er geen recht op restitutie mits de geplande afspraken bevestigd zijn per mail door Huisdierverhalen.

 

3.4 Klanten die zich aanmelden voor groepslessen/cursussen krijgen na het invullen van het aanmeldformulier de factuur. Deze dient voldaan te zijn alvorens het starten van de groepslessen/cursussen. Indien het bedrag niet voldaan is mag Huisdierverhalen de klant weigeren voor de les/cursus. Er is geen recht op restitutie.

 

3.5 Klanten die zich hebben aangemeld voor groepslessen/cursussen en de factuur hebben voldaan kunnen de groepslessen/cursussen niet meer annuleren. Er is geen recht op restitutie.

 

Producten

4.1 Voordat een bestelling wordt afgerond zal de klant worden gevraagd de algemene voorwaarden zoals hier beschreven staan te accepteren.

 

4.1.1 Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant automatisch een bevestigingsmail via het opgegeven email adres met informatie over de bestelde producten.

 

4.2 De afbeeldingen en foto’s van producten zijn illustratief bedoeld om een beeld weer te geven hoe het product eruit komt te zien. De keuze uit de opgegeven kleuren zullen worden nageleefd, maar kunnen iets afwijken van de kleuren die zichtbaar zijn op de website.

 

4.3 De prijzen op de website zijn incl. btw en excl. verzendkosten. De verzendkosten zijn voor de klant.

4.4 De klant ontvangt een verzendbevestiging per mail wanneer de producten op de post zijn gegaan.

 

4.5 De verwachte levertijd voor handgemaakte producten is 5-7 werkdagen. Voor niet-handgemaakte producten is de levertijd 1-3 werkdagen. Indien u een combinatie van producten geldt de langst durende levertijd.

 

4.5.1 Alle bestelde producten worden pas gemaakt en verzonden na het ontvangst van de betaling.

 

4.6 Alle producten worden met zorg gemaakt, ingepakt en verzonden. Huisdierverhalen is niet aansprakelijk voor het verlies van het pakket of een product. Er is geen recht op restitutie van het totaalbedrag indien een pakket zoekraakt bij de bezorgservice.

 

4.7 Indien een product een beschadiging heeft opgelopen kan er contact worden opgenomen via webshop@huisdierverhalen.nl. Er dienen bewijsfoto’s te worden verzonden naar Huisdierverhalen en indien de klant het product wil terugsturen dan kan dat op kosten van de koper.

 

4.7.1 Indien een product wordt teruggestuurd kan er een vervangend product worden toegestuurd (verzending kosten van de koper) indien dit niet gewenst is dan kan het bedrag van het product worden teruggestort. Dit gebeurt alleen nadat het product naar Huisdierverhalen is terug verzonden en ontvangen heeft.

 

4.7.2 De klant is verantwoordelijk voor het te verzenden pakket, bij verlies van het pakket vindt er geen restitutie plaats.

 

4.8 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst te herroepen. De periode van herroeping geldt vanaf de dag dat het pakket verzonden is.

 

4.8.1 In het geval van herroeping zal de klant webshop@huisdierverhalen.nl dienen te mailen welke producten terugkomen en de reden hiervan. Pas na een bevestigingsmail van Huisdierverhalen kan de klant 1 of meerdere producten terugsturen.

 

4.8.2 De verzendkosten van het terugsturen van de producten zijn voor de klant.

 

4.9 Het totaalbedrag van de teruggestuurde producten, excl. verzendkosten worden na ontvangst teruggestort op de rekening van de klant.

 

4.9.1 Indien er een beschadiging aan een van de producten is kan Huisdierverhalen het herroepingsrecht ontbinden en zal er geen restitutie van het (totaal)bedrag van de beschadigde producten plaatsvinden.

 

4.10 Alle producten van Huisdierverhalen dienen in het bijzijn van een volwassene aan een huisdier aangeboden te worden. Een huisdier dient niet alleen te worden gelaten met een van de producten.

 

4.11 De klant heeft recht op een deugdelijk product van goede kwaliteit. Hier draagt Huisdierverhalen grote zorg over uit. Huisdierverhalen is niet verantwoordelijk voor de werking van de producten en het eventueel loslaten van onderdelen van de producten, noch is Huisdierverhalen verantwoordelijk voor de eventueel hieruit voortvloeiende kosten bij bv. de dierenarts of andere dierenprofessionals.