fbpx
Algemene voorwaarden
2020

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 11 augustus 2020

 

Begripsbepalingen 
De dierengedragsdeskundige (hierna gedragsdeskundige): Merel van der Mullen, eigenaar van Huisdierverhalen, gevestigd in Maastricht. KvK nummer: 67447627.

De klant (hierna eigenaar): de eigenaar van het dier, die de gedragsdeskundige de opdracht geeft om informatie over een door de klant gestelde vraag welke in de vorm van een mondeling dan wel schriftelijk advies gegeven wordt.

Consulten: Hieronder vallen alle diensten die door de gedragsdeskundige aan de eigenaar gegeven worden.

 

  1. Algemeen
    De volgende voorwaarden zijn van toepassing op gesloten en nog af te sluiten afspraken de tussen de gedragsdeskundige en de klant.

1.1. De gedragsdeskundige zal op de beste manier mogelijk door de opgedane kennis van een universitaire opleiding en door het bijwonen van bijscholingen/seminars/webinars het vak zo goed mogelijk uitvoeren uitgaande van de welzijn van het dier.

1.2. De klant ontvangt een uitgebreid behandelplan van de gedragsdeskundige nadat er een consult heeft plaatsgevonden.

1.3. Alle informatie van de gedragsdeskundige dan wel de klant hoort vertrouwelijk te worden behandeld. Verkregen informatie via consulten, behandelplannen, verslagen of mondelinge gesprekken mogen alleen verspreid worden (openbaar worden gemaakt) aan derden nadat de gedragsdeskundige hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

  1. Adviezen, consulten
    2.1. Iedereen mag contact opnemen met de gedragsdeskundige om advies in te winnen over het gedrag van het desbetreffende dier.

2.2. De gedragsdeskundige zal door middel van een uitgebreide intake het probleem of de vraag in kaart brengen en op een professionele, uitgebreide manier de kennis te delen met de klant.

2.3. De gedragsdeskundige is niet aansprakelijk voor de mondelinge dan wel schriftelijk gegeven adviezen, informatie op de website of behandelingen. Eventuele gevolgen van de adviezen en/of behandelingen overeenkomstig met het Burgerlijk Wetboek vallen onder de aansprakelijkheid van de klant niet die van de gedragsdeskundige.

2.4. De gedragsdeskundige kan de klant een beoordeling en vooruitzicht geven over het probleemgedrag. De gegeven adviezen dan wel behandelingsplannen kunnen echter geen garantie geven op een verandering dan wel verbetering van het aangegeven probleemgedrag.

2.5. Wanneer de klant niet mee werkt aan het behandelingsplan welke door de gedragsdeskundige is opgesteld dan kan de gedragskundige besluiten de klant te weigeren en niet te voorzien van additionele adviezen die tot 2 maanden na het consult kunnen worden opgevraagd per mail.

2.5.1 Indien de klant het behandelplan niet opvolgt is er geen recht op financiële restitutie van het huisconsult, eventuele vervolg consulten of andere privétrainingen. De betalingsplicht blijft staan.

2.6. De consulten en privétrainingen vallen onder het risico van de klant. De gedragsdeskundige kan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies of schade, diefstal van eigendommen of letsel die opgelopen kan worden tijdens een bezoek van de gedragsdeskundige aan huis of in de omgeving.

2.7 Gemaakte kosten door de eigenaar bij de dierenarts, dierenwinkel of andere (ervarings-) deskundigen kunnen niet worden teruggevraagd bij de gedragsdeskundige.

 

  1. Betalingen en afspraken
    3.1. Wanneer de klant de afspraak 48 uur vóór aanvang van het consult of privétraining afzegt zal het volledige bedrag inclusief reiskosten in rekening worden gebracht van de klant. Het bedrag is via de email, samen met het inplannen van de afspraak teruggekoppeld aan de klant.

3.1.1 Indien de klant de afspraak binnen 48 uur vóór aanvang van het consult of privétraining wil verplaatsen naar een andere datum of tijd kan dit indien de gedragsdeskundige dit heeft goedgekeurd. Het recht van betalen zal worden opgeschoven naar de datum en tijd die na goedkeuring van de gedragsdeskundige is ingepland.

3.2. Wanneer de klant de afspraak binnen 5 werkdagen vóór aanvang van het consult of privétraining afzegt zal 50% van het totaalbedrag inclusief reiskosten in rekening worden gebracht van de klant. Het bedrag is via de email, samen met het inplannen van de afspraak teruggekoppeld aan de klant.

3.2.1 Indien de klant de afspraak binnen 5 werkdagen vóór aanvang van het consult of privétraining wil verplaatsen naar een andere datum of tijd kan dit indien de gedragsdeskundige dit heeft goedgekeurd. Het recht van betalen zal worden opgeschoven naar de datum en tijd die na goedkeuring van de gedragsdeskundige is ingepland.

3.3. Wanneer de klant de afspraak eerder dan 5 werkdagen vóór aanvang van de afspraak afzegt zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

3.3. Indien de gedragsdeskundige de gemaakte afspraak afzegt door ziekte dan wel overmacht dan zal de gedragsdeskundige de afspraak zo snel mogelijk opnieuw inplannen in overleg met de klant.

3.3.1 Indien de klant geen nieuwe afspraak wenst te maken dient de klant 50% van het totaalbedrag inclusief reiskosten te betalen aan de gedragsdeskundige. Het bedrag is via de email, samen met het inplannen van de afspraak teruggekoppeld aan de klant.

 

  1. Producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen Huisdierverhalen en zijn klanten via de online webshop www.huisdierverhalen.nl.

 

Algemeen

4.1 Voordat een bestelling wordt afgerond zal de klant worden gevraagd de algemene voorwaarden zoals hier beschreven staan te accepteren.

4.1.1 Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant automatisch een bevestigingsmail via het opgegeven email adres met informatie over de bestelde producten.

4.2 De afbeeldingen en foto’s van producten zijn illustratief bedoeld om een beeld weer te geven hoe het product eruit komt te zien. De keuze uit de opgegeven kleuren zullen worden nageleefd, maar kunnen iets afwijken van de kleuren die zichtbaar zijn op de website.

 

Prijzen en verzendkosten

4.3 De prijzen op de website zijn incl. btw en excl. verzendkosten. De kosten voor het verzenden zijn voor de klant.

4.4 De klant ontvangt een verzendbevestiging per mail wanneer de producten op de post zijn gegaan.

 

Verzending

4.5 De verwachte levertijd voor handgemaakte producten is 5-7 werkdagen. Voor niet-handgemaakte producten is de levertijd 1-3 werkdagen. Indien u een combinatie van producten geldt de langst durende levertijd.

4.5.1 Alle bestelde producten worden pas gemaakt en verzonden na het ontvangst van de betaling.

4.6 Alle producten worden met zorg gemaakt, ingepakt en verzonden. Huisdierverhalen is niet aansprakelijk voor het verlies van het pakket of een product. Er is geen recht op restitutie van het totaalbedrag indien een pakket zoek raakt bij de bezorgservice.

4.7 Indien een product een beschadiging heeft opgelopen kan er contact worden opgenomen via webshop@huisdierverhalen.nl. Er dienen bewijsfoto’s te worden verzonden naar Huisdierverhalen en indien de klant het product wil terugsturen dan kan dat op kosten van de koper.

4.7.1 Indien een product wordt teruggestuurd kan er een vervangend product worden toegestuurd (verzending kosten van de koper) indien dit niet gewenst is dan kan het bedrag van het product worden teruggestort. Dit gebeurt alleen nadat het product naar Huisdierverhalen is terug verzonden.

4.7.2 De klant is verantwoordelijk voor het verzenden pakket, bij verlies van het pakket vindt er geen restitutie plaats.

 

Herroepingsrecht

4.8 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst te herroepen. De periode van herroeping geldt vanaf de dag dat het pakket verzonden is.

4.8.1 In het geval van herroeping zal de klant webshop@huisdierverhalen.nl dienen te mailen welke producten terugkomen en de reden hiervan. Pas na een bevestigingsmail van Huisdierverhalen kan de klant 1 of meerdere producten terugsturen.

4.8.2 De verzendkosten van het terugsturen van de producten zijn voor de klant.

4.9 Het totaalbedrag van de teruggestuurde producten, excl. verzendkosten worden na ontvangst teruggestort op de rekening van de klant.

4.9.1 Indien er een beschadiging aan een van de producten is kan Huisdierverhalen het herroepingsrecht ontbinden en zal er geen restitutie van het (totaal)bedrag van de beschadigde producten plaatsvinden.

 

Producten

4.10 Alle producten van Huisdierverhalen dienen in het bijzijn van een volwassene aan een huisdier aangeboden te worden. Een huisdier dient niet alleen te worden gelaten met een van de producten.

4.11 De klant heeft recht op een deugdelijk product van goede kwaliteit. Hier draagt Huisdierverhalen grote zorg over uit. Huisdierverhalen is niet verantwoordelijk voor de werking van de producten en het eventueel loslaten van onderdelen van de producten, noch is Huisdierverhalen verantwoordelijk voor de eventueel hieruit voortvloeiende kosten bij bv. de dierenarts of andere dierenprofessionals.