Algemene voorwaarden
2020

Begripsbepalingen 
De dierengedragsdeskundige (hierna gedragsdeskundige): Merel van der Mullen, eigenaar van Huisdierverhalen, gevestigd in Maastricht. KvK nummer: 67447627.

De klant (hierna eigenaar): de eigenaar van het dier, die de gedragsdeskundige de opdracht geeft om informatie over een door de klant gestelde vraag welke in de vorm van een mondeling dan wel schriftelijk advies gegeven wordt.

Consulten: Hieronder vallen alle diensten die door de gedragsdeskundige aan de eigenaar gegeven worden.

 

  1. Algemeen
    De volgende voorwaarden zijn van toepassing op gesloten en nog af te sluiten afspraken de tussen de gedragsdeskundige en de klant.

1.1. De gedragsdeskundige zal op de beste manier mogelijk door de opgedane kennis van een universitaire opleiding en door het bijwonen van bijscholingen/seminars/webinars het vak zo goed mogelijk uitvoeren uitgaande van de welzijn van het dier.

1.2. De klant wordt door de gedragsdeskundige ontvangt een behandelplan dan wel verslag, afhankelijk van de optie die de klant gekozen heeft.

1.3. Alle informatie van de gedragsdeskundige dan wel de klant hoort vertrouwelijk te worden behandeld. Verkregen informatie via consulten, behandelplannen, verslagen of mondelinge gesprekken mogen alleen verspreid worden (openbaar worden gemaakt) aan derden nadat de gedragsdeskundige hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

  1. Adviezen, consulten
    2.1. Iedereen mag contact opnemen met de gedragsdeskundige om advies in te winnen over het gedrag van het desbetreffende dier.

2.2. De gedragsdeskundige zal door middel van een uitgebreide intake het probleem of de vraag in kaart brengen en op een professionele, uitgebreide manier de kennis te delen met de klant.

2.3. De gedragsdeskundige is niet aansprakelijk voor de mondelinge dan wel schriftelijk gegeven adviezen of behandelingen. Eventuele gevolgen van de adviezen en/of behandelingen overeenkomstig met het Burgerlijk Wetboek vallen onder de aansprakelijkheid van de klant niet die van de gedragsdeskundige.

2.4. De gedragsdeskundige kan de klant een beoordeling en vooruitzicht geven over het probleemgedrag. De gegeven adviezen dan wel behandelingsplannen kunnen echter geen garantie geven op een verandering dan wel verbetering van het aangegeven probleemgedrag.

2.5. Wanneer de klant niet mee werkt aan het behandelingsplan welke door de gedragsdeskundige is opgesteld dan kan de gedragskundige besluiten de klant te weigeren en niet te voorzien van additionele adviezen die tot 2 maanden na het consult kunnen worden opgevraagd per mail.

2.5.1 Indien de klant het behandelplan niet opvolgt is er geen recht op financiële restitutie van het huisconsult, eventuele vervolg consulten of andere privétrainingen. De betalingsplicht blijft staan.

2.6. De consulten en privétrainingen vallen onder het risico van de klant. De gedragsdeskundige kan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies of schade, diefstal van eigendommen of letsel die opgelopen kan worden tijdens een bezoek van de gedragsdeskundige aan huis of in de omgeving.

2.7 Gemaakte kosten door de eigenaar bij de dierenarts, dierenwinkel of andere (ervarings-) deskundigen kunnen niet worden teruggevraagd bij de gedragsdeskundige.

 

  1. Betalingen en afspraken
    3.1. Wanneer de klant de afspraak 48 uur vóór aanvang van het consult of privétraining afzegt zal het volledige bedrag inclusief reiskosten in rekening worden gebracht van de klant. Het bedrag is via de email, samen met het inplannen van de afspraak teruggekoppeld aan de klant.

3.1.1 Indien de klant de afspraak binnen 48 uur vóór aanvang van het consult of privétraining wil verplaatsen naar een andere datum of tijd kan dit indien de gedragsdeskundige dit heeft goedgekeurd. Het recht van betalen zal worden opgeschoven naar de datum en tijd die na goedkeuring van de gedragsdeskundige is ingepland.

3.2. Wanneer de klant de afspraak binnen 5 werkdagen vóór aanvang van het consult of privétraining afzegt zal 50% van het totaalbedrag inclusief reiskosten in rekening worden gebracht van de klant. Het bedrag is via de email, samen met het inplannen van de afspraak teruggekoppeld aan de klant.

3.2.1 Indien de klant de afspraak binnen 5 werkdagen vóór aanvang van het consult of privétraining wil verplaatsen naar een andere datum of tijd kan dit indien de gedragsdeskundige dit heeft goedgekeurd. Het recht van betalen zal worden opgeschoven naar de datum en tijd die na goedkeuring van de gedragsdeskundige is ingepland.

3.3. Wanneer de klant de afspraak eerder dan 5 werkdagen vóór aanvang van de afspraak afzegt zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

3.3. Indien de gedragsdeskundige de gemaakte afspraak afzegt door ziekte dan wel overmacht dan zal de gedragsdeskundige de afspraak zo snel mogelijk opnieuw inplannen in overleg met de klant.

3.3.1 Indien de klant geen nieuwe afspraak wenst te maken dient de klant 50% van het totaalbedrag inclusief reiskosten te betalen aan de gedragsdeskundige. Het bedrag is via de email, samen met het inplannen van de afspraak teruggekoppeld aan de klant.

 

  1. Producten

4.1. Gekochte producten van de gedragsdeskundige hebben geen garantie.

4.1.2. De producten die de gedragsdeskundige levert behoren van goede kwaliteit te zijn. De klant dient het product vóór het afrekenen goed na te kijken en opmerkingen toe te lichten.

4.2. Gekochte producten kunnen niet terug worden genomen nadat ze gekocht zijn, noch kan er geld worden teruggegeven.

4.3. Aan de gevolgen van het gebruiken van valeriaankruid bij katten kunnen geen rechten worden ontleend. Het kruid laat stress los waarbij onderliggende oorzaken (van de stress) naar boven kunnen komen waardoor de kat dit kan uiten met probleemgedrag zoals plassen buiten de bak. Advies is dan ook om contact op te nemen met de dierenarts en de gedragsdeskundige. Gemaakte kosten bij de dierenarts, dierenwinkel of andere (ervarings-)deskundigen kunnen niet worden teruggevraagd bij de gedragsdeskundige.

4.4. Aan de gevolgen van het gebruik van een snuffelmat kunnen geen rechten worden ontleend. De snuffelmat mag alleen onder toezicht van de eigenaar gebruikt worden. Gemaakte kosten bij de dierenarts, dierenwinkel of andere (ervarings-)deskundigen kunnen niet worden teruggevraagd bij de gedragsdeskundige.

4.5 Wanneer een online behandelplan gekocht is kan het document maximaal, binnen 2 dagen worden gedownload. Daarna vervalt de download link. Het document kan 1 maal worden gedownload.

4.5.1 Indien het document niet binnen 2 dagen gedownload is kan er geen nieuw document worden verstuurd.

4.5.2 Het document wordt met de grootste zorg samengesteld. De gedragsdeskundige staat niet garant wanneer het behandelplan niet aanslaat of wanneer het probleem erger wordt. Gemaakte kosten bij de dierenarts, dierenwinkel of andere (ervarings-)deskundigen kunnen niet worden teruggevraagd bij de gedragsdeskundige.

4.5.3 De eigenaar die het document gedownload heeft kan extra informatie verkrijgen door een los vervolg consult aan te vragen of een Skype afspraak maken.

 

Oppas en uitlaatservice

Eigenaar Huisdierverhalen: Merel van der Mullen

Opdrachtnemer: Huisdierverhalen – Merel van der Mullen en medewerkers – vestigingslocatie: 6218HN in Maastricht, Nederland.

Opdrachtgever: de eigenaar die de opdrachtgever inhuurt, tegen betaling, voor hun huisdier(en) te zorgen.

 

1.) Algemeen

1.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning of terrein tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door de opdrachtnemer zelf direct aangebrachte schade.

1.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een (van de) huisdier(en) een ziekte/letsel/ beschadiging of verwonding oploopt of komt te overlijden.

1.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren tijdens uw afwezigheid. Daar staat tegenover dat de opdrachtnemer voorzichtig deuren opent en ramen gesloten houdt. Voor de veiligheid van de huisdieren worden kiepramen NOOIT op kiepstand gezet.

1.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien, wormen of andere ziektes/parasieten.

1.5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.

1.6 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op enig moment aan te passen.

1.7 Tijdens een vakantie van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer met enige regelmaat de opdrachtgever voorzien van informatie hoe het met de huisdieren gaat en zal foto’s/filmpjes van de huisdieren sturen via whatsapp.

 

2.) Verzorging en diensten

2.1 De opdrachtnemer verzorgt uw huisdier(en) naar uw wensen zoals aangegeven onderaan dit document.

2.2.1 Oppasservice: de opdrachtgever laat een document achter waarop de informatie staat hoe het huisdier(en) verzorgt moet worden, te denken aan hoeveelheid/welke voeding en andere bijzonderheden.

2.2.2 Inbegrepen bij de prijs van de oppasservice zijn: het kennismakingsgesprek, primaire zorg voor uw huisdier(en), uw post verzamelen, uitlaten van uw hond(en), schoonmaken van de kattenbak(ken) of kleine kooien van kleine huisdieren, toedienen van eventuele medicatie en het opruimen van “ongelukjes”.

2.2.3 Inbegrepen bij de prijs van de uitlaatservice zijn: het kennismakingsgesprek, primaire zorg voor uw huisdier(en), uitlaten van uw hond(en) en het toedienen van eventuele medicatie.

2.3 De opdrachtnemer maakt voor een oppasperiode gebruik van een oppascontract.

2.4 De opdrachtnemer zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier(en) contact met de opdrachtgever opnemen en de dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal de opdrachtnemer eerst handelen alvorens contact met u op te nemen.

2.4.1 Wanneer de vaste dierenarts van de opdrachtgever afwezig is zal de opdrachtnemer een bezoek brengen aan een andere dierenarts.

2.6 In geval van ziekte of een andere vorm van overmacht zal de opdrachtnemer zorgen voor een tijdelijke of structurele vervanging en zal u daarvan op de hoogte stellen.

 

3.) Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever dient te zorgen dat het huis gemakkelijk toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)

3.2 De opdrachtgever dient te zorgen dat de opdrachtnemer in bezit komt van de huissleutel (en andere sleutels die nodig zijn om de woning te betreden, hierbij ook te denken aan een eventuele brievenbussleutel).

3.4 De opdrachtgever dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal de opdrachtnemer deze naar eigen inzicht aanschaffen waarbij de kosten voor de opdrachtgever zijn.
Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: eten/drinken, middelen om een hond veilig uit te laten (halsband/tuigje en riem), kattengrit en schepje, plastic poepzakjes voor de hond, bodembedekking en hooi voor konijnen en andere kleine knaagdieren en voldoende medicatie mits nodig.

3.5 Eventuele logees, werklieden en andere sleutelhouders van het pand van de opdrachtgever dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met de opdrachtnemer maakt.

 

4.) Tarieven en betalen

4.1 De huidige tarieven zijn te vinden op de website www.huisdierverhalen.nl. De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

4.2. NIET inbegrepen zijn: kosten van de dierenarts of andere veterinaire diensten bij eventueel bezoek en andere producten zoals ontvlooien/ontwormen.

4.3 Oppasservice: Er geldt een aanbetalingsregeling van 25% van het totaalbedrag van de oppasperiode. Dit bedrag dient aan Merel van der Mullen te worden betaald tijdens het kennismakingsgesprek. Als het kennismakingsgesprek binnen 21 dagen vóór het vertrek van de opdrachtgever valt dan dient het gehele totaalbedrag direct te worden betaald via een Tikkie of overboeking naar bovenstaand rekeningnummer.

4.3.1 Oppasservice: Indien het kennismakingsgesprek vóór de 21 dagen vóór het vertrek van de opdrachtgever valt dan krijgt de opdrachtgever een betalingsverzoek (Tikkie) met het resterende bedrag (75% van het totaalbedrag) toegestuurd. Het totaalbedrag dient uiterlijk 14 dagen vóór de oppasdatum betaald te worden. Overmaken mag ook naar bovenstaand rekeningnummer.

4.4 Uitlaatservice: Het (totaal)bedrag van een losse wandeling of de strippenkaart van 10 wandelingen dient te worden betaald vóór de datum van de (eerste) wandeling. Als dit niet gebeurt kan de opdrachtnemer de opdracht van de opdrachtgever weigeren.

4.5 Merel van der Mullen behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen of aan te passen welke direct zichtbaar zullen zijn op de website.

4.6 Er wordt een kilometervergoeding berekent vanaf het adres zoals hierboven beschreven staat. De kilometervergoeding bedraagt €0,20 per kilometer.

4.7 Als de opdrachtgever in een gebied woont waar parkeerkosten worden gehanteerd dan zal dit doorberekend worden per aantal bezoeken en tijd per dag voor de afgesproken oppasperiode.

4.8 Oppasservice: Er wordt door de opdrachtgever €100 contant te worden achtergelaten op een afgesproken plek (deze wordt onderaan het contract benoemd) tenzij anders vermeld. Dit bedrag is bestemt voor eventuele dierenartskosten. Dit bedrag wordt uitsluitend door de opdrachtnemer gebruikt wanneer het huisdier van de opdrachtgever per direct een dierenarts nodig heeft.

4.8.1 Oppasservice: Het besluit van de opdrachtnemer om een dierenarts te raadplegen wordt genomen op basis van de kennis van Merel van der Mullen haar afgeronde opleiding als dierenartsassistente. Aan deze keuze kunnen geen rechten worden ontleent. De opdrachtnemer (medewerker) zal bij twijfel contact opnemen met Merel van der Mullen.

 

5.) Sleuteloverdracht

5.1 De opdrachtgever zorgt voor de juiste sleutels, hierbij te denken aan de voordeur / achterdeur / zijingang / poort en/of brievenbussleutel. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van deze sleutel(s). De opdrachtnemer behandelt en bewaard de sleutel(s) van de opdrachtgever uiterst voorzichtig. Er wordt alleen een label met de naam van het huisdier aangehangen (geen adresgegevens).

5.1.1 De sleuteloverdracht kan plaatsvinden tijdens het kennismakingsgesprek (na het ondertekenen van het contract) of mag zelf worden afgegeven bij de vestigingslocatie tenzij anders vermeld. De envelop met sleutel dient een naam van de opdrachtgever te hebben. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van deze sleutel(s).

5.1.2 Indien er een algemene verstopplek is voor de sleutel(s) wordt de locatie onderaan dit contract vermeld, is een overdacht niet nodig. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van deze sleutel(s).

5.1.3 Indien de sleutel wordt opgestuurd naar de vestigingslocatie dient dit te worden verstuurd in een zeer stevige envelop, waarbij de zijkanten en hoeken met plakband zijn afgeplakt. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van deze sleutel(s).

De opdrachtnemer kan de huissleutels(s) op de laatste oppasdag in huis achterlaten en de deur van de woning bij het verlaten van het pand goed dichttrekken. Een andere optie is om het huis af te sluiten en de huissleutel(s) door de brievenbus naar binnen te gooien. Er kan ook gekozen worden om de sleutels zelf ophalen bij de opdrachtnemer of vestigingslocatie.

 

6.) Annuleren oppasservice

6.1 De opdrachtnemer kan (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de oppasperiode ten alle tijden weigeren nadat de aanbetaling dan wel het totaalbedrag voldaan is.

6.1.1 Wanneer de opdrachtnemer (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de oppasperiode annuleert heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van het aanbetalingsbedrag dan wel het totaalbedrag dat reeds voldaan is.

6.2 Wanneer de opdrachtgever de oppasperiode meer dan 21 dagen vóór vertrek annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het aanbetalingsbedrag.

6.3 Wanneer de opdrachtgever de oppasperiode tussen de 21 en 7 dagen vóór vertrek annuleert heeft de opdrachtgever deels recht op restitutie, namelijk 25% van het totaalbedrag dat al reeds voldaan is.

6.4 Wanneer de opdrachtgever de oppasperiode minder dan 7 dagen vóór vertrek annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie.

6.5 Wanneer de opdrachtgever de tijdens de oppasperiode annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie.

6.6 Wanneer derden (andere sleutelhouders) gevraagd dan wel ongevraagd de zorg overnemen, zal de opdrachtnemer contact opnemen met de opdrachtgever en tot tegenbericht toch blijven komen. Er is geen recht op restitutie.

 

7.) Annuleren uitlaatservice

7.1 De opdrachtnemer kan (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de uitlaatservice aanvraag van de opdrachtgever ten alle tijden weigeren.

7.1.1 Wanneer de opdrachtnemer (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de uitlaatservice aanvraag annuleert heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van het betaalde bedrag van een losse wandeling.

7.1.2 Wanneer de opdrachtnemer (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de uitlaatservice aanvraag annuleert gedurende een strippenkaart is er deels dan wel volledig recht op restitutie. Het bedrag van het aantal wandelingen die niet gemaakt zijn zal worden gerestitueerd.

7.2 Wanneer de opdrachtgever een losse wandeling 2 dagen vóór de afgesproken uitlaatservice datum annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie.

7.3 Wanneer de opdrachtgever gedurende de strippenkaart de uitlaatservice annuleert heeft de opdrachtgever deels recht op restitutie. Van de wandelingen die niet gemaakt zijn zal 50% van het overgebleven bedrag worden gerestitueerd.

 

8.) Bepaling van de oppasservice of uitlaatservice

8.1 Alle dieren die geen hond zijn vallen onder de oppasservice.

8.2 De uitlaatservice geldt voor maximaal 1 keer per dag uitlaten.

8.2.1 Indien de opdrachtgever de opdracht geeft om 2 keer per dag uit te laten dan valt dit onder de oppasservice, dan geldt ook artikelnummer 4.8 en 4.8.1.

 

9.) Feestdagen

9.1 Als de oppasperiode of de uitlaatservicedag op een feestdag valt geldt er een toeslag. Het tarief van de toeslag is te vinden op de website www.huisdierverhalen.nl.

9.2 Geldende feestdagen: Nieuwjaarsdag; Goede vrijdag; Pasen (2 dagen); Koningsdag; Bevrijdingsdag; Hemelvaartsdagen (donderdag en vrijdag); Pinksteren (2 dagen); Kerst (2 dagen), oudejaarsdag.