fbpx
Cookies statement

(English below)

Met ingang van 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze nieuwe privacywet binnen de Europese Unie geeft burgers meer controle over hun persoonsgegevens. In Nederland spreken we over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Huisdierverhalen, gevestigd te 6218 HN Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Email: info@huisdierverhalen.nl

Telefoon: +31650845545

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de voornaam, achternaam en emailadres, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

 

Contactformulieren

Als het contactformulier van de website gebruikt wordt, dan worden de voornaam, achternaam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of gedeeld.

 

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site wordt uw naam en emailadres gevraagd. Dit om u te kunnen contacteren indien nodig.

 

Persoonsgegevens die we delen

Wij delen uw persoonsgegevens met niemand.

 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Wanneer u een reactie achterlaat of een contactformulier invult dan worden deze gegevens voor altijd bewaard.

 

Welke rechten heeft u over uw gegevens

U kunt een verzoek voor persoonsinzage via info@huisdierverhalen.nl indienen. U kunt ook een verzoek indienen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd.

 

 

Cookie Statement

 

The General Data Protection Regulation (GDPR) is effective from 25 May 2018. This new privacy law within the European Union gives citizens more control over their personal data. In the Netherlands we are talking about the General Data Protection Regulation (AVG). Huisdierverhalen, established in 6218 HN Maastricht, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

Email: info@merelvandermullen.nl

Telephone: +31650845545

 

Personal data that we process

If visitors leave comments on the site, we collect the first name, last name and email address, the IP address of the visitor and the browser user agent to help detect spam.

 

Contact forms

If the contact form of the website is used, the first name, last name, home address, telephone number and e-mail address will be saved. This personal data is not disclosed or shared.

 

Cookies

When you leave a comment on our site, your name and email address will be requested. This to be able to contact you if necessary.

 

Personal data that we share

We do not share your personal information with anyone.

 

How long we keep your personal data

When you leave a comment or fill out a contact form, this information is stored forever.

 

What rights do you have over your data?

You can submit a request for personal inspection via info@huisdierverhalen.nl. You can also request that your personal data be deleted.