fbpx
Privacy verklaring
2020

Met ingang van 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze nieuwe privacywet binnen de Europese Unie geeft burgers meer controle over hun persoonsgegevens. In Nederland spreken we over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Huisdierverhalen, gevestigd te 6218 HN Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Email: info@huisdierverhalen.nl

Telefoon: +31650845545

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de voornaam, achternaam en emailadres, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

 

Contactformulieren

Als het contactformulier van de website ingevuld wordt, dan worden de voornaam, achternaam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of gedeeld met anderen.

 

Doelen cliënten

Huisdierverhalen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bezoeken, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Huisdierverhalen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De hanteerbare termijn voor het bewaren van persoonsgegevens, intakeformulieren en behandelplannen is 12 maanden geteld vanaf het consult.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huisdierverhalen verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met uw eigen (vaste) dierenarts. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld op verzoek van de eigenaar.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Huisdierverhalen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@huisdierverhalen.nl. Huisdierverhalen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site wordt uw naam en emailadres gevraagd. Dit om u te kunnen contacteren indien nodig.

 

Welke rechten heeft u over uw gegevens

U kunt een verzoek voor persoonsinzage via info@huisdierverhalen.nl indienen. U kunt ook een verzoek indienen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd.